Priser bestemt af Sygesikringen/Særloven

Som medlem af Tandlægeforeningen, har vi aftale med det offentlige. 

Særloven (tidligere Sygesikringsoverenskomsten) fastsætter priser for tandbehandling.

Den 1/6 2018 blev Tandlægerne underlagt en Særlov vedtaget af folketinget. Her blev patienternes sygesikringstilskud sat ned.

Undersøgelse: Prisen på undersøgelse af tænder er afhængig af din alder og hvornår du sidst har været til tandlæge, samt hvor komplekst et behandlingsbehov du har.

Alm. tandrensning: Tandrensningens pris er afhængig af antal tænder.

IFB:  Er der sygdom i munden i form af tandkødsbetændelse, parodontitis, caries eller andre sygdomme, så skal der laves en Individuel Forebyggende Behandling med instruktion og evt. fluorbehandling, så du kan forbedre din egen indsats og hjemmetandpleje. Du vil efterfølgende blive indkaldt til en kontrol undersøgelse med et individuelt interval.

Parodontitis: Parodontitis behandlingen er afhængig af hvor stort et omfang sygdommen har fået. Og hvor mange tænder der skal rodrenses.

Røntgen: Prisen er røntgenbillede pr. tand og oversigts billederne (bitewings) er pr. sæt. De viser caries og knoglesvind omkring tænderne, og tages ved behov i forbindelse med undersøgelsen.

Tandudtrækning: Tandudtrækning (simpel) er incl. bedøvelse pr. tand.

Det er faktisk de fleste priser, der er fastsat via Særloven.

Disse priser er ens hos alle tandlæger.

Se grundpriser for Sygesikringens tandlægeydelser her.

Derudover har tandlæger mulighed for at selv sætte en pris (frie priser) på behandlinger som store plastfyldninger i kindtænder, rodbehandlinger, kroner, broer og kirurgisk fjernelse af tænder. Priserne skal være oplyst med “til og fra priser” og evt. inklusiv bedøvelse på sundhed.dk. Disse priser kan variere. Og prisen på en behandling, er den pris, som tandklinikken mener, det skal koste for at få dækket udgifter til materialer, løn af personale, husleje osv.

Prisen kan derfor variere noget, afhængig af hvilke materialer og udstyr tandlægerne vælger at bruge, men også hvor i landet man bor.

For at vi kan give dig et overslag på hvad tandbehandlingen kan komme til at koste. Så er vi nødt til at lave en undersøgelse af dine tænder og tage røntgenbilleder af tænder og tandrødder samt den knogle tænderne sidder fast i. Ellers kan vi ikke se, hvad der skal laves og lave en optimal behandlingsplan og et realistisk pris-overslag til dig.

Vi giver pris-overslag på, hvad der er nødvendigt at få lavet og rådgiver dig selvfølgelig, så du har mulighed for at vælge den behandling der kan hjælpe dig bedst muligt.

Der vil altid, være flere muligheder for behandling. Og vi laver behandlingsplanen i samråd med dig.

Vi laver pris-overslag på hele behandlingen. Sker der ændringer i behandlingsplanen, vil vi altid informere om dette.

Du kan se vores priser på Sundhed.dk her.