Kvalitet af tandbehandling

Den Danske Kvalitetsmodel


Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) skal indføres i hele sundhedsvæsenet. Det har regeringen besluttet. Tandlægeforeningen har besluttet at samarbejde med Danske Regioner om at indføre DDKM i privat praksis.
Der er defineret nogle områder, bla. Hygiejne og Rodbehandling, som man til at begynde med vil sætte fokus på gennem DDKM.

Vi ønsker at udføre kvalitetsarbejde i vores tandbehandling, og følger gerne de retningslinjer vi får fra Tandlægeforeningen.

På klinikken følger vi altid de nyeste kriterier for hygiejne. Det betyder bl.a. at:

  • Vi autoklaverer( steriliserer) altid vores boremaskiner hver gang med Dac Autoklave.
  • Vi har investeret i en Vacum autoklave, type B.
  • Der bliver lavet kontrol af sterilisationen v.h.a. sporeprøver.
  • Klinikken bliver gjort rent efter hospitalskriterier.
  • Det vand der bliver brugt under tandbehandling er testet, og vil altid være rent, da vi har investeret i flaskesystem med desinfektion.

Vi følger bl.a. de retningslinjer der er defineret for rodbehandling af tænder, og derfor bruger vi Kofferdam, når det er nødvendigt at rodbehandle en tand.

Kofferdam er den lille blå hætte der sættes på tanden,
for at beskytte tandens rodkanaler mod bakterieinfektion fra mundhulen.
Den bruges også for at undgå, at patienten får skyllevæsker i munden under behandlingen.

Vi er desuden en del af sammenslutningen af tandlæger i dinTANDLÆGE, som også har en tydeligt defineret kvalitetspolitik, som vi naturligvis også lever op til.

Vi er IKKE en del af en kæde, men en indkøbsforening og et forum for sparring med mange andre tandlæger fordelt over hele landet.
Dette kommer vores patienter til gode hver dag, idet vi altid er up-to-date med udviklingen indenfor vores fag. Samt de mange krav der stilles fra det offentlige til tandklinikkerne i forhold til bl.a. hygiejne og patientsikkerhed.